Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 755395

Dato: 01.10.2021

Dette kan ikke være nødvendig!! Vi har i alle år hatt influense å de fleste tåler den bra.