Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 341198

Dato: 29.09.2021

NEI. Det er overhodet ikke aktuelt. Jeg er i mot at helseopplysninger skal spres ytterligere. Det holder at legen journalfører.