Høringssvar fra Lise HS

Dato: 23.09.2021

Jeg kan ikke skjønne annet enn at dette er brudd på Personvern.

Jeg ønsker IKKE at prøvesvar fra meg skal lagres noe sted uten mitt samtykke.

Det er skremmende å se hva dere som styrer landet tillater dere å fremme av forslag. Skremmende å se behovet dere har for overvåkning av folket.