Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 491973

Dato: 04.09.2021

NEI til overvåking av influensasykdom knyttet til fødsels/personnummer!