Høringssvar fra Beryl Utnes

Dato: 15.09.2021

Dette forslaget bør skrotes snarest.

Mennesker har i millioner av år levd med nærhet til virus, bakterier og mocroorganismer.

Uten nærhet til disse, vil vårt immunforsvar svekkes, og liv vil gå tapt.

Og det bør legges frem særdeles god dokumentasjon på at vi kan vinne noe som helst ved å innføre et slikt regime.

Norge og norske folk fortjener å få sin frihet igjen.