Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 105215

Dato: 06.09.2021

Dette er overvåkning av enkelt individet, og bør aldri tillates.
Og ihht GDPR og mine menneskerettigheter, så vil dette også være ulovlig innsamling av informasjon om min person