Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 771718

Dato: 06.09.2021

Denne endringen er jeg imot.