Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 482235

Dato: 30.09.2021

Jeg er uenig i å kombinere fødselsnummer med prøvesvar på influensa.