Høringssvar fra Roy

Dato: 07.09.2021

Jeg protester mot dette forslaget.