Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 764455

Dato: 01.10.2021

Jeg vil ikke at HOD skal vedta dette, og sier NEI til høringsforslaget hvor Helse- og omsorgsdepartementet foreslår at det gis adgang til å lagre prøvesvar for influensa (negative og positive) med tilhørende fødselsnummer i Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS). Vi har ikke behov for å utvide rutinemessig overvåkning av sykdommen over tid og beredskap mot sykdommen, slik at det raskt kan iverksettes tiltak ved økning i sykdomstilfeller. Håndteringen av covid-19 pandemien har visst oss at en slik infrastruktur er totalt og grunnleggende unødvendig, og det vil derfor ikke være noe grunnlag for å åpne for ytterligere eller liknende reaksjoner ved en eventuell influensa. Influensa har vi hatt i samfunnet årlig siden ''tidens morgen''. Vi vet hvor mange som årlig dør av influensa. Vi vet hvilke grupper som er mest utsatt for å få influensa. Influensa er en virussykdom de fleste har en til ganger i livet, noen individer er uheldig og får influensa flere ganger resten av sykdomstilfellene er forkjølelesvirus. Vi har lært oss å håndtere, og leve med influensa. Vi skal ikke ha et samfunn med enda mer overvåking og tvang. Jeg sier NEI til dette! Hvorfor testet vi ikke befolkningen for influensavirus i samme sleng som covid-19 testingen?
Jeg har svart på utallige undersøkelser ifm koronapandemien og alltid fått spørsmål om jeg er testet for influensa?