Høringssvar fra Mona Johanne Samdahl

Dato: 23.09.2021

Dette forslaget bør skrotes snarest. Er vi på vei inn i ett overvåkningssamfunn der personvern og grunnleggende menneskerettigheter må vike? For hva? Sykeligjøring og diktatur? Mennesker har i milloner av år levd med nærhet ril virus, bakterier og mikroorganismer. Uten nærhet til disse cil vårt immunforsvar svekkes, og liv vil gå tapt. Og det bør legges frem særdeles god dokumentasjon på at vi kan vinne noe som helst på å innføre ett slikt regime. Norge og norske folk fortjener å få sin frihet tilbake. Så ett rungende nei!