Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 112143

Dato: 22.08.2021

Jeg mener det er bedre å se på hva årsaken til sykdommen er, hva man kan gjøre for å styrke kroppen slik at man ikke blir syk og hvordan man kan behandle det hvis man blir det, så kan naturen gå sin gang - uten at vi overvåker befolkningen og skaper frykt og begrenser friheten til mennekser. Jeg sier, med andre ord, nei til dette forslaget. Jeg ønsker ikke flere nedstengninger basert på frykt og basert på tall som ikke henger på greip - på grunn av en sykdom som ikke er farlig for de aller fleste i befolkningen.