Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 483374

Dato: 30.09.2021

Nei til økt overvåkning og registrering av smitte.
Corona-perioden har vist at det bedrives helsediktatur mot norsk befolkning.
Det har allerede gått alt for langt med lovendringer som av fagfolk anses helt unødvenige.

Fokuser på naturlig immunforsvar og la folk få leve i fred.