Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 260175

Dato: 21.09.2021

Viktig at folket beholder sin frihet!!