Høringssvar fra Lisbet

Dato: 23.08.2021

Nei, nei og atter nei!

Hvorfor er det behov for å kjøre en influensapandemi i tillegg til Coronapandemi?

For det ser ut som at dere har tenkt det. Er det for å skjule alle bivirkninger og dødsfall etter Coronavaksinene?

Jeg synes at dere som er såkalt demokratisk valgt skal utføre deres plikt overfor oss borgere og begynne å handle til vårt beste.

Og forresten om dere slår opp ordet demokrati i ordboken så ser dere godt at Norge ikke er noe demokrati i dag og det har vi heller ikke vært på flere tiår.

Takk for meg.