Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 410889

Dato: 30.09.2021

Er det slik å forstå at regjering/storting ikke eier selvinnsikt?

Nei og atter nei. Stopp, slutt og dropp dette umiddelbart.

Dere jobber for oss, på grunn av oss og VI folket bestemmer over dere. Dere har ingenting dere skulle ha sagt uansett. Folket eier dere, IKKE motsatt.