Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 476399

Dato: 30.09.2021

Slik overvåkning støttes ikke ut fra den håndteringen som er gjort de siste 18 mnd - med de konsekvensene dette har har hatt for barn og unge.