Høringssvar fra Svein kjetil Storetvedt

Dato: 01.10.2021

Regjeringen mangler grunnleggende bevis i stort sett alle forutsetninger. Jeg forventer at disse blir fremlagt før en endrer lover og forordninger. Der er et bredt utvalg av motsyn både i forhold til SARS cov2 og frem til nå har ikke smittevernloven vært forholdsmessig i forhold til den faktiske alvorlighetsgrad. Jeg vil gå så langt som å påstå at smittevernloven ikke er gjeldende, sett med bakgrunn i andre lover og traktatet med høyere rang. Jeg kan med bakgrunn i dette ikke forstå annet enn at lovendringer tilsvarende denne vil måtte få rettslige etterspill.