Høringssvar fra Vivian

Dato: 30.09.2021

Nei! Dette er ikke greit. Dette er brudd på personvernet. Det er nok nå.