Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 704155

Dato: 01.10.2021

Jeg er ikke enig i dette forslag. Dette bryter mot personvern og er et unødvendig tiltak som åpner opp for missbruk av makt. Det er også helt unødvendig da influensa sykdommer ikke et en trussel mot samfunnet, men dette forslaget derimot er en stor trussel mot samfunnet og befolkningen. Dags for dere å rydde opp i egne rekker da regjeringen og co virker ha en annen agenda enn helse. Jeg anbefaler at økokrim ser på menneskene som er koblet til slike forslag da det er store økonomiske interessen bak dette. Dette er veldig godt dokumentert av den tyske korona kommisjonenen. Ta kontakt med Reiner Fuellmich så kan han veilede dere til korrekt dokumentasjon.