Høringssvar fra Tor Maagø

Dato: 13.09.2021

Dette går på bekostning av personvernet, så dette er ikke greit nei.