Høringssvar fra Marianne Hegrum

Dato: 30.09.2021

Jeg er uenig i at prøvesvar influensa med tilhørende fødselsnummer kan lagres i Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). det er nok overvåking nå!