Høringssvar fra Bjørn Sandnes

Dato: 01.10.2021

Nei!
Dette vil bidra til ytterligere sentralisering av makt, med ufrihet for individet som resultat.
"Håndtering av Covid-pandemien" er vi jo utelatt fra å få fullt innsyn i, men ingenting i denne "håndteringen" vil bli bedre ved å gi tillatelse til kopling av data og kartlegging av enkeoltindivider.
Denne loven vil ikke ha noen smittehindrende funksjon, utover det vi har sett reultat av i inneværende pandemi.
Dette er et virkemiddel i innføring av tyranni. Det finnes historiske paraleller.