Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 539249

Dato: 30.09.2021

Nei, dette er jeg helt i mot. Nå må man slutte med å bli så hysteriske for slike milde virus. Tiltakene mot korona var også blåst ut av alle proposjoner. Det eneste dette fører til er at man pisker opp frykt hos befolkningen, noe som heller gir uhelse enn helse. Totalt kondraindisert.