Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 649269

Dato: 01.10.2021

Overvåking av sesongbasert sykdommer med fødselsnummer og svaresultat er jeg helt uenig i. Her beveger staten seg nærmere ett overvåknings samfunn som har naturlig progresjon til politistat . Dette er brudd på rett til eget privatliv. Her sklir Norge fort utfor en uopprettelig bakke av overvåkning og samfunnsendring. Dette kan og vil bli brukt imot det norske folk og deres rettigheter til fri ferdsel og privatliv. Midlertidige opphevelse av grunnlov ifb covid er gjerne makt staten har blitt litt høy på. Vi må aldri utvide slike makter til å gjelde sykdommer som er sesong basert. Dette vil bare føre til en nedadgående spiral av rettighetsfrarøvelse fra folket og samfunnet vil dras i retning tyrani.