Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 423554

Dato: 30.09.2021

Dette er jeg i mot. Det bryter mot mitt personvern og grunnloven.