Høringssvar fra Theresa Stenersen

Dato: 30.09.2021

NEI til overvåkning av influensa med intensjon om rask igangverksettelse av tiltak ved økning til sykdomstilfeller. Hvordan i alle dager klarte vi oss før covid-19? Hvordan i alle dager vil vi stå uten overvåkning og tiltak fra myndighetenes side? Kanskje med menneskerettigheter og grunnloven i behold?

"Håndteringen av covid-19 pandemien har vist at en slik infrastruktur er viktig å ha på plass før en eventuell influensapandemi starter."
Feil. Håndteringen av covid-19 pandemien har vist at dagens myndigheter gladelig gjør brudd på mangfoldige menneskerettigheter, vår grunnleggende frihet til å bestemme over egen kropp og liv og styrer samfunnet i en diktaturisk retning der knebling av ytringsfriheten, sensur og ensidig propaganda er blant virkemidlene som benyttes over en lav sko.

Hadde dette virkelig handlet om ivaretakelsen av folkets helse, hadde mye blitt gjort totalt motsatt. På alle plan er frykten dere har drillet inn i folket i over 1,5 år utilgivelig. Hva tror dere dette gjør med helsa til folk? Er det en helsemessig gevinst for folk flest at familier splittes, at det bygges opp polarisering og hat i samfunnet? Hvor blir det av anbefalingene rundt mosjon, frisk luft, tilskudd av livsvikige vitaminer og mineraler? Hvorfor fikk vinmonopolet og mc'ern holde åpent, mens treningssentre ble stengt og barn ikke fikk utleve sine sosiale liv eller få sin rettmessige utdanning? Hvor blir det av analysene rundt hvordan dette virkelig har påvirket folks mentale og psykososiale helse og prognosene for hvilke langstidsvirkninger dette vil ha?

Samtlige jeg kjenner som jobber innenfor offentlig helse har de siste ti årene klaget om det samme: Det er for få ressurser. Sykehus legges ned over en lav sko. Det er stor mangel på utdannede innenfor diverse spesialfelt. Hver enkelt er kraftig overarbeidet og det går utover eget liv og helse, samt pasientene man ikke har tilstrekkelig med tid til.

Under denne pandemien som framstilles så farlig, så dødelig, hvor blir det av krafttakene rundt å bygge opp helsenorge igjen?

Det er stadig flere fra innad i helsesystemet som varsler om at hele avdelinger har vært tomme under de verste fasene av denne såkalte pandemien, mens utallige mennesker har måttet vente på behandling av andre alvorlige lidelser fordi hovedfokuset skal ligge på bekjempelse av pandemien. Hvor blir det av sunn fornuft og medmenneskelighet?

La oss gå tilbake sunn fornuft, ved god og normal hygiene, ved å individuelt ta ansvar for egen helse og immunforsvar og å kunne benytte oss av sykehus når vi faktisk trenger det, og ved å holde oss hjemme som vi alltid har gjort når vi faktisk er syke.