Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 270181

Dato: 21.09.2021

Mener ikke slik overvåkning har noen plass i et demokrati å gjøre.
Overvåkning av folks private helsetilstand kan etter min mening ikke begrunnes med førevar-prinsippet. Grunnlov, menneskerettigheter og nurnbergkodeksen legger vel alle føringer som dette lovforslaget skrider imot.