Høringssvar fra Magdalena Skimina

Dato: 01.10.2021

Dette forslaget bør skrotes snarest.

Er vi på vei inn i ett overvåkningssamfunn der personvern og grunnleggende menneskerettigheter må vike?

For hva?

Sykeligjøring og diktatur?

Mennesker har i milloner av år levd med nærhet ril virus, bakterier og mikroorganismer.

Uten nærhet til disse cil vårt immunforsvar svekkes, og liv vil gå tapt.

Og det bør legges frem særdeles god dokumentasjon på at vi kan vinne noe som helst på å innføre ett slikt regime.

Norge og norske folk fortjener å få sin frihet tilbake.

1984 er en advarsel, ikke en instruksjonsbok.

Denne overvåkningen av enkeltmenneskers sykdomshistorie er forkastelig!

Jeg stoler IKKE på at regjeringen kan håndtere denne informasjonen på en god måte, det har pandemien vist.

Regjeringen har misbrukt alt av tillit hva gjelder håndtering av kriser, og har brukt anledningen til å gjøre politiske støttespilleres lommebøker fetere ved å bryte grunnloven GJENTATTE ganger.

Dette forslaget bør stemmes nord og ned, da det åpner for et potensielt enormt misbruk av person- og helseopplysninger. Dette forslaget legger i bunn og grunn personvernet dødt, i det personvernulempene er store og utvilsomme.

Forslaget fremstår som Grunnlovsstridig og udemokratisk. Det åpner for forskjellsbehandling, overvåkning og segregering av borgere basert på private helseopplysninger som sykdomshistorikk og vaksinestatus.

Forslaget mangler også et vitenskapelig fundament, da en omdefinering av influensa som allmenfarlig smittsom sykdom kan ligge farlig nært, som vil bety at en sykdom vi har levd side om side med i svært lang tid uten at vi noen gang har stengt ned, nå vil kunne utløse kriseberedskap og kriseforskrifter som igjen trigger nedstengning, portforbud og andre udemokratiske og inngripende verktøy som toppolitikere og helsebyråkrater kan bruke til å detaljregulere borgere liv langt inn i de mest private sfærer.

Kanskje vil ikke denne, eller neste, regjering misbruke slike opplysninger om sine borgere, men den regjeringen kan komme, og vi må unngå å åpne opp muligheter for en type grenseløs makt og borgerkontroll og -overvåkning som land som Kina allerede gjennomfører med jernhånd. Kinas "social credit system" startet også i det små. I 2019 planla Kina å innføre et vurderingssystem for alle kinesere. Et lite overtramp, og konsekvensene kan bli store. Svært mye av det folk gjør skal registreres digitalt. De kan bli straffet eller premiert for oppførselen sin. I dag har de installert minst 200 millioner overvåkningskameraer over hele landet. Vi skal ikke følge i Kinas tvilsomme og menneskefiendtlige fotspor.

Mitt høringssvar er derfor nei. Udiskutabelt, nei.

Så ett rungende nei!