Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 285162

Dato: 21.09.2021

Nei. Jeg er imot overvåking av enkeltindivider i slike tilfeller.