Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 128364

Dato: 07.09.2021

Nå er vi nødt til å bestemme hva slags samfunn vi skal leve i fremover, et fritt og respektfult samfunn med medisinsk frihet eller noe som nærmer seg fascisme. Vi er nødt til å se på tallene, se på hvor mange som har blitt alvorlig syke eller innlagt og ikke begynne med et regime som vil kunne misbrukes.