Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 298805

Dato: 22.09.2021

Denne regjerings innsats for å innføre et helsediktatur i Norge er ikke innafor. Common Court Law må gjelde nå. Vi er ikke Deres slaver. Vi er frie levende kvinner og menn. Det vi har sett de siste 18 måneder er uten tilgivelse! Hva dere har utsatt befolkningen for er ondt og uhørt i det vi naive trodde var et demokrati! Regjeringen er folkets tjenere! Det har Erna , Høye og Co glemt og oversett for lenge nå! Slutt nå!