Høringssvar fra Liv Rosenstand

Dato: 30.09.2021

Nei takk. Det bryter med personvernet og kan ikke aktsepteres.