Høringssvar fra Thorbjørn Døler

Dato: 12.09.2021

Vi er negative til tilltak som går på kontroll og overvåkning av befolkningen.

Datasikkerheten er ikke god nok og brudd skjer gjevnlig , tillsiktet eller utillsiktet.

Hensynet til enkeltindividets integritet må vektlegges sterkere enn idag, derfor kan ikke vi gi vår tillsluttning til et tilltak som som vil svekke dette.