Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 232467

Dato: 13.09.2021

Menneskeheten skal IKKE være slaver som eies av Kongen og Regjering/Storting! NEI TAKK!

Nå har vi fått mer enn nok! Pass heller på at de vaksinerte blir innsatt i overvåkning/fengsel ettersom de produserer spikeprotein og smitter uvaksinerte og følgen er blødninger, menn og kvinner blir sterile pga dette og får store bloduttredelser over alt på kroppen. Det bør politikerne gjøre noe mer. Alle vil/kan ikke ta den dødelige vaksinen. Vaksinering er frivillig.