Høringssvar fra Heidi

Dato: 30.09.2021

Nei! Det er ikke nødvendig å ha slik data registrert på befolkningen. Det er brudd på personvernet og sykeliggjøring av en frisk befolkning. En slik statistikk kan skape hysteri hvis antallet "smittet" øker på likt vis som det har gjort i løpet av koronapandemien. Fokuset må være på sykehusinnleggelser, IKKE på en positiv prøve! Nei og atter nei til dette forslaget. Bakterier og virus er del av vår hverdag, vi kan ikke mure oss inne i frykt for dem eller ha "føre-var" tiltak som ikke er forankret i forskning.