Høringssvar fra Lill Tove Kristiansen

Dato: 07.09.2021

Dette er det et klart NEI til. Ingen lagring!'