Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 554104

Dato: 30.09.2021

Hei!

Korona har vist seg å være mye mindre farlig eller dødelig enn antatt. Det er ikke nødvendig å overvåke influensa i MSIS.