Høringssvar fra Levende kvinne

Dato: 01.10.2021

Jeg er levende kvinne.

Cooperasjon Norge AS kan ikke vedta nye lover, dere er utenom loven. Cooperasjon Norge AS bryter Nunberg kodeks fra 1947. Står i Geneve konvensjonen(1947), Nunberg kodeks(1949), EU Kodeksen om bioetikken (2005) forbyr å vaksinere mennesker. Cooperasjon Norge AS har ingen lov å overvåke mennesker, tvinge noen, alt dere skriver og "vedtar" er ugyldig.

Jeg aksepterer ikke vilkårene nede. Jeg er levende kvinne ikke en person.