Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 584496

Dato: 30.09.2021

Nei, til dette forslaget.