Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 371211

Dato: 30.09.2021

Nei. Nå må folk få lov til å bli syke uten at man skal registrere/sette inn tiltak.