Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 505383

Dato: 30.09.2021

Er helt uenig at influensa skal overvåkes over slik som covid.