Høringssvar fra Sørlandet sykehus HF

Dato: 27.09.2021

Høringsinnspill fra Sørlandet sykehus HF:

Smittevernenheten ved SSHF støtter forslaget til endring.

En overvåkning av influensaaktivitet basert på antall undersøkelser og andel positive tester, i sanntid, anses som et nyttig og viktig verktøy. Dette for å kunne følge sykdomsaktivitet og tidlig kunne iverksette ev. tiltak i sykehus og samfunn.