Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 651006

Dato: 05.09.2021

Dette er helt tåpelig.

influensa har vi levd fint med i mange år, og vi klarer fortsatt å takle den i årene som kommer.

å skulle bruke masse ressurser på dette ser for meg helt ubegrunnet ut, skal man da låse ned samfunnet hver influensasesong?

galskap.