Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 421516

Dato: 30.09.2021

Nei. Dette er jeg sterkt i mot, dette bryter med grunnloven, personvern og menneskerettighetene