Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 189285

Dato: 10.09.2021

Stadig mer overvåking og kontroll av enkelt individer er en uheldig utvikling og kan vise seg å bli en farlig utvikling. Det må være frivillig å teste seg for influensa og andre sesong epedemier - og det må innhentes samtykke fra hver enkelt før slik type informasjon skal kunne lagres i et offentlig system.