Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 542843

Dato: 05.09.2021

Nei! Dette er jo bare galskap! Total makt over mennesker! Neitakk! Her skal hver og en ha makt over seg selv!