Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 681093

Dato: 05.09.2021

Nei, takk!