Høringssvar fra Thomas B

Dato: 01.10.2021

Dere er bekymret for folk som ikke vil ta vaksinen. Dere er bekymret for de som ikke har tillit til staten. Likevel kommer dere med idiotiske forslag som i økende grad skaper et segmentert samfunn.

Folk trodde social credit score ville komme til Vesten, Europa og Norge selv før korona. Slike forslag har ingen annen funksjon enn at det er nok en bekreftelse på denne teorien.

Dere vil bli holdt ansvarlig for deres brudd på vår Gude-gitte rettigheter. (Til forskjell fra "menneskerettighetene", som er politikergitt)