Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 383816

Dato: 02.09.2021

Hvorfor var ikke denne overvåkingen av influensa viktig i 2018 da 1400 dødsfall av influensa ble registrert ? Hvorfor har det blitt viktig nå ?
Jeg mener at overvåking med fødselsnummer er ulovlig. Det går på taushetsplikt, og pasienters rettigheter til hvor pasientopplysninger skal lagres. Det er hos fastlegen i pasientjournal, og fastlegen har stenge føringer for taushetsplikt. Det er ikke greit at staten skal overvåke alle innbyggere med fødselsnummer, det åpner for en hel rekke med spørsmål om personvern.

Dette kan ikke og må ikke godkjennes.
har dere i formasjon om hva Datatilsynet sier om denne type overvåking ?
NEI til overvåking av influensasykdom knyttet til fødsels/personnummer!